ارتباط با ما

 

اینجانب آراد شیخیانی ادمین سایت می باشم لطفا با آدرس های زیر با ما در ارتباط باشید

با تشکر

Email: arad1987@outlook.com

Email2: m9352202908@gmail.com

Contact number: +63-915-564-7410

Facebook: www.facebook.com/BMJournal

Address: unit 204, Pado tower, Sta. mesa manila, Philippines

 

Advertisements